Türk İnkılâp Tarihi Yıllığı

Yazım Kuralları

Yazarlar/Hakemler için Notlar

Türk İnkılâp Tarihi Yıllığı, Türk inkılâp/yenileşme/modernleşme tarihine katkıda bulunmak için yayımlanan akademik bir dergidir. Dolayısı ile hakemlerden, değerlendirilmek için kendilerine gönderilen yazıların yayımlanması için gayret göstermeleri, hataların düzeltilmesi ve eksiklerin tamamlanması için yol gösterici olmaları beklenmektedir. Makale sahiplerinin de derginin yayımlanma amacına uygun olarak bu sahaya katkı yapmayı amaçlamaları arzulanmaktadır ve hakemlerden gelebilecek çeşitli görüş ve yorumları yukarıda belirtilen doğrultuda dikkate almaları umulmaktadır.

Makale sahipleri yazılarını Türk İnkılâp Tarihi Yıllığı’na gönderdiklerinde -makalenin yayımlanması hâlinde doğacak- tüm telif haklarını devretmiş ve yazılarının açık erişim ilkesiyle yayımlanmasını kabul etmiş olurlar.(Makale sahipleri, arzu ederlerse, makaleleri yayımlandıktan sonra çalışmalarını farklı ortamlarda yayımlayabilirler). Makale sahiplerine her herhangi bir ücret ödenmez. Yayımlanan makalelere DOI(Digital Object Identifier) numarası atanmaz. Gönderilen makaleler herhangi bir intihal programında taranmaz; makale gönderen akademisyenlerin, akademik etik ilkelere sahip olduğu varsayılır. Aksi bir durum söz konusu olduğunda yayıncı, editör ve hakemler kesinlikle sorumluluk kabul etmezler ve yazı yayından kaldırılır. Gönderilen yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra -tarih belirtilerek- herhangi bir bekleme olmadan yayımlanır. Yaz(lar)arın, aynı sayıda birden fazla makalesi yayımlanabilir

 

Dergiye gönderilen yazılar, basılsın basılmasın iade edilmez; yayımlanan yazılar için herhangi bir telif ücreti ödenmez. Yazıların dil ve üslubundan, bilimsel ve hukuksal içeriğinden tamamen ve yalnızca yazarları sorumludur. Yayıncılar, editör ve hakemler kesinlikle sorumluluk kabul etmezler.

YAZIM KURALLARI

Dergide basılacak yazıların uzunluğunun -dipnotlar dahil- 8000 kelimeyi geçmemesine dikkat edilmelidir. 150-200 kelimelik Türkçe ve İngilizce özet ve 3-5 kelime Türkçe ve İngilizce anahtar kelime yazılmalıdır. Kaynak gösterme dipnot şeklinde sayfanın altına yerleştirilecek şekilde yapılmalı ve kaynakça yazının sonuna eklenmelidir. Yazı karakteri Times New Roman, puntosu 12(dipnotlar 10) sayfa kenar boşlukları 2,5cm olmalıdır.

Kaynak Gösterme: (Dipnotlar).

Ali Birinci, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, İstanbul: Dergah Yayınları, 1990, s:10.

Mete Tunçay, “70 Yıl Önce Anadolu’da 1 Mayıs”, Toplumsal Tarih, N:5, Temmuz 1994, ss:29-30.

Rıfat Özdemir, “Ankara-Bugünkü Ankara”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), C.3, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, 1991, s:208.

Ayşe Altınbaş Balcı, Türklerin Sherlock Holmes’ü Amanvermez Avni, Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2005, s:22.

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Fon Kodu: 490.1.0.0, Yer No:34.141.2.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi (TBMM ZC), C.18, İ:3, 6.3.1338, ss:61-62.

http://www.hurriyet.com.tr/hurriyet-in-20-bininci-sayisi-38509664 (Erişim: 31 Temmuz 2017).

“Söyleşiler-Hindistan’ın En Önde Gelen Ortadoğu ve Türkiye Uzmanı Aftab Kamal Pasha ile Röportaj”, http://www.orsam.org.tr/index.php/Content/Convs/233?s=orsam%7Cturkish (Erişim: 20.01.2017).

Aynı eseri yeniden kaynak olarak gösterirken:

Yazarın soyadı ve eserin kısaltılmış şekli ve sayfa numarası:

Birinci, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, s:93.

Tunçay, “70 Yıl Önce Anadolu’da 1 Mayıs”, s:30.

 

Kaynakça:

BALCI, Ayşe Altınbaş, Türklerin Sherlock Holmes’ü Amanvermez Avni, Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2005.

BİRİNCİ, Ali, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, İstanbul: Dergah Yayınları, 1990.

ÖZDEMİR, Rıfat, “Ankara-Bugünkü Ankara”, DİA, C.3, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, 1991, ss:208-209.

TUNÇAY, Mete, “70 Yıl Önce Anadolu’da 1 Mayıs”, Toplumsal Tarih, N:5, Temmuz 1994, ss:29-30.

BCA, Fon Kodu: 490.1.0.0, Yer No:34.141.2.

TBMM ZC, C.18, İ:3, 6.3.1338.

http://www.hurriyet.com.tr/hurriyet-in-20-bininci-sayisi-38509664 (Erişim: 31 Temmuz 2017).

“Söyleşiler-Hindistan’ın En Önde Gelen Ortadoğu ve Türkiye Uzmanı Aftab Kamal Pasha ile Röportaj”, http://www.orsam.org.tr/index.php/Content/Convs/233?s=orsam%7Cturkish (Erişim: 20.01.2017).

 

Dergiye gönderilen yazılar, basılsın basılmasın iade edilmez; yayımlanan yazılar için herhangi bir telif ücreti ödenmez. Yazıların dil ve üslubundan, bilimsel ve hukuksal içeriğinden tamamen ve yalnızca yazarları sorumludur. Yayıncı, editör ve hakemler kesinlikle sorumluluk kabul etmezler.