Türk İnkılâp Tarihi Yıllığı

Yayıncı:

Filiz Şansal

 

 

Editör

Cüneyd Okay                              İstanbul Teknik Üniversitesi

 

Yayın Danışma Kurulu

Emre Ateş                                    İstanbul Üniversitesi

Birgül Bozkurt                              Mersin Üniversitesi

İbrahim Bozkurt                           Mersin Üniversitesi

Pınar Özden Cankara                  Bilecik   Şeyh Edebali Üniversitesi

Yavuz Cankara                             Bilecik   Şeyh Edebali Üniversitesi

Burcu Sunar  Cankurtaran          İstanbul Üniversitesi

Fevzi Çakmak                              İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi

Fahriye Emgili                             Mersin Üniversitesi

İhsan Güneş                                İstanbul Yeditepe Üniversitesi

Asım Karaömerlioğlu                  İstanbul   Boğaziçi Üniversitesi

Cengiz Kırlı                                  İstanbul   Boğaziçi Üniversitesi

Birgül Koçak Oksev                    Bartın Üniversitesi

Kenan Olgun                               Ankara Yıldırm Beyazıt Üniversitesi

Nadir Özbek                                İstanbul  Boğaziçi Üniversitesi

Volkan Marttin                            Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Haluk Selvi                                  Sakarya Üniversitesi

Enis Şahin                                   Sakarya Üniversitesi

Göksel Şimşek                            Nevşehir Üniversitesi

Aytül Tamer Torun                    Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi