Türk İnkılâp Tarihi Yıllığı

Amaç ve Kapsam: Türk İnkılâp Tarihi Yıllığı, yıllık olarak yayımlanan ve Türk inkılâp, yenileşme ve modernleşme tarihinin kapsamına giren siyasal, kültürel, toplumsal ve ekonomik olayları ele alan hakemli/açık erişimli bir süreli yayındır. Yıllık, özellikle 1908 sonrası, Meşrutiyet, Mütareke, Millî Mücadele, erken Cumhuriyet dönemleri ile ilgili araştırma makalelerini yayımlamayı amaçlamaktadır.